Hva er force majeure?

Sist oppdatert: 3. april, 2020

Skrevet av Tor-Arne

“Force majeure” er fransk og kan oversettes til noe sånt som “en øvre kraft”. På engelsk sier man ofte “Act of God”. Om man er religiøs eller ikke skal ikke ha noe å si for denne klausulen - det handler nemlig om uforutsette ekstraordinære situasjoner som ligger utenfor partenes kontroll. Eksempler på dette kan være naturkatastrofer, generalstreik, terrorangrep, landesorg, brann og ja - epidemiutbrudd. Slike situasjoner er definert i norsk rett og kan finnes i offentlig lovdata hvis det er usikkert om situasjonen regnes som force majeure.

Hva skjer ved force majeure?

Det som skjer når kontrakt kanselleres på grunnlag av force majeure er veldig ulikt fra avlysning ved dårlig billettsalg, konkurs eller andre mer normale situasjoner. Når en ekstraordinær situasjon inntreffer suspenderes de ulike partenes forpliktelser. Ingen av partene kan kreve erstatning for utgifter de har blitt påført eller inntekter som har gått tapt. Det er den rammede part som skal iverksette avlysning og skal ikke behøve å konsultere dette med den annen part, dette fordi man som regel må handle raskt. Likevel plikter partene å holde hverandre informert om situasjonen.

Kan jeg melde force majeure på grunnlag av koronasituasjonen?

I det koronaepidemien var i ferd med å bli en global pandemi, var det mange arrangører, artister, agenter og management som fortvilte. Ikke bare var det en økende smittefare som kunne true hele kulturnæringen, det rådet også stor forvirring og uenighet mellom partene om når situasjonen egentlig kunne regnes som force majeure. Terrorangrep og naturkatastrofer inntreffer brått og avsluttes innen relativt kort tid og det vil være liten tvil om at arrangementer må avlyses. Ved epidemiutbrudd er man derimot helt avhengig av at myndighetene pålegger arrangører å avlyse siden partene i en konsertavtale ikke vil ha den kompetansen som kreves for å forutse spredningen av slike sykdommer. Det vil si at man rent juridisk sett ikke kan kansellere konsertavtalen på grunnlag av force majeure før myndighetene har kommet med et pålegg som påvirker konserten.

Kan jeg melde force majeure uten at det er myndighetspålagt?

Partene kan gå fra avtalen før arrangementet har blitt pålagt å avlyses hvis man ser en grunn til det, men dette krever enighet mellom partene. Det er i så tilfelle ingen automatikk i kostnadsfordeling og partene bør sammen gå gjennom alle klausulene i kontrakt før avlysning iverksettes. Husk at det kan være underleverandører som ikke nødvendigvis aksepterer å gå fra avtalen før force majeure har inntruffet.

Har billettkjøper rett på refusjon ved force majeure?

Dersom et arrangement må avlyses vil billettkjøper ha krav på refusjon med mindre annet ble tydelig kommunisert på billett, kvittering eller via andre kanaler på kjøpstidspunktet. Hvis man utsetter konsert kan man gi billettkjøpere valget mellom å refundere eller beholde billett for ny konsertdato.

F.eks.: Hvordan påvirker koronasituasjonen nye avtaler?

I det den ekstraordinære situasjonen har inntruffet - og det ikke er sikkert når situasjonen er over - er den ikke lenger å regne som en uforutsett hendelse. Da vil den juridisk sett ikke regnes som force majeure ved inngåelse av nye avtaler. Hvis man flyttet et arrangement fra mars til oktober på grunnlag av koronasituasjonen - vil man ikke kunne flytte den igjen på samme grunnlag hvis myndighetenes tiltak vedvarer. Derfor er det viktig at partene avtaler på forhånd hvilke rettigheter og plikter man har for hverandre hvis situasjonen er den samme, og påvirker den nye konsertdatoen. Det anbefales å legge ved en egen klausul for dette som inkluderer hvordan man skal forholde seg til evt avlysning, når man senest må melde avlysning, hvordan kostnader og inntekter skal fordeles og om evt. forskuddsbetaling skal tilbakebetales eller ikke.

Les mer hos NKA

Les mer hos Creo

Les også

Musikkhjemmekontoret er en felles ressursside for musikkfeltet under koronapandemien. Nytt innhold legges til fortløpende. Si ifra om det er noe du savner!

Musikkhjemmekontoret er utviklet av Musikkontorene i Norge: Brak, STAR, ØKS, Tempo, Sørf, MØST og RYK. ⁣

Samarbeidspartnere: MIR (Musikkindustriens Næringsråd), øvrige organisasjoner og musikkbransje.

Musikkhjemmekontoret © 2020

Design og utvikling av Feed, typografi av Florian Karsten

musikkhjemmekontoret.no benytter seg av informasjonskapsler, les mer om vår bruk av cookies.