Forskriftene for kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett er klare

Kilde: Lotteri- og stiftelsestilsynet, Kulturrådet, Regjeringen

Sist oppdatert: 16. juli, 2020

Skrevet av Inni Mowinckel

Oppdatering 16. juli

Forskriftene for kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett er nå klare. Det melder Kulturdepartementet i en pressemelding 16. juli.

– Nå er regelverket klart for de midlertidige ordningene og ESA har godkjent dem. Det var viktig for meg å inkludere en større del av aktørene rundt arrangementer i kultursektoren enn bare arrangørene, og at ordningen for frivillighet og idrett skal kompensere for bortfall av flere typer inntekter og flere typer arrangementer enn før, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Ordningene forvaltes fortsatt av henholdsvis Kulturrådet og Lotteri- og stiftelsestilsynet - og begge får søknadsfrist 15. september

Les mer her.

Oppdatering 15. juli

Kulturrådet melder via Facebook at retningslinjene for Kulturdepartementets kompensasjonsordning for kulturarrangementer blir klare i august, og at søknadsfristen blir i september.

Når detaljene er på plass, vil Kulturrådet informere i alle sine kanaler. Søknadsskjemaet blir tilgjengelig på denne siden.

Oppdatering 26. juni

Kompensasjonsordningen for kulturlivet inkluderer nå også underleverandører som aktører innenfor lys, lyd og rigg, aktører som leier ut lokaler der det skal gjennomføres kulturarrangementer, samt artister, management, booking og filmdistributører.

Alle disse skal kunne søke kompensasjon for tap og merutgifter i forbindelse med utsettelser, helt eller delvis stenging eller avlyste arrangementer i tidsrommet 1. mai til 1. september.

Ordningene forvaltes fortsatt av henholdsvis Kulturrådet og Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Oppdatering 29. mai

Kompensasjonsordningen for kulturlivet utvides med 650 millioner kroner og frem til 31. august.
Utbetalingene skal skje fortløpende, og det er mulighet for justering av ordningene ved behov.

Konsertarrangører kan få dekket inntektsbortfall, inkludert mellomlegget for delvis avholdte konserter. Det kompenseres for billetter som nå ikke kan selges på grunn av myndighetspålagt antallsbegrensning. Arrangementer som gjennomføres i mindre skala, med begrenset antall publikummere skal få kompensasjon for mellomlegget.

Frivillighetssektoren får 70% av inntektsbortfallet fra arrangementer kompensert. Kompensasjonen vurderes på bakgrunn av lignende arrangementer fra 2019.

Ordningene forvaltes fortsatt av henholdsvis Kulturrådet og Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Foreløpig er ikke søknadsfrister og retningslinjer for utvidelsene klare. Informasjon om søknadsfrister og retningslinjer legges ut på deres nettsider, og på denne siden straks de er klare.

Regjeringen melder at erfaringene fra første søknadsrunde og dialog med kultursektoren er del av grunnlag for å bedre ordningene.

Om den første kompensasjonsordningen

Ordningen som åpnet 14. april og hadde frist 21. april er nå stengt. Det ble gitt kompensasjon for netto tapte billettinntekter eller deltakeravgifter ved avlysning eller stenging av arrangementer, i tillegg til merutgifter ved utsettelser. Det kan være vanskelig å definere et arrangement som avlyst, stengt eller utsatt, da det er noe uklart i søknadsportalene.

Syns du dette er vanskelig?

Vårt beste tips er å ta kontakt med ditt regionale musikkontor eller med Norske Konsertarrangører, hvis du er medlem der.

Søkere vil på forespørsel måtte dokumentere tap eller merutgifter som følge av at arrangementet avlyses, stenges eller utsettes. Tapte billettinntekter eller deltakeravgifter og merutgifter for arrangør må i den gjeldende perioden totalt ha utgjort minimum 25 000 kroner.

Arrangører hvor hoveddelen av inntektene (60% og over) består av offentlig tilskudd, vil ikke bli omfattet av ordningene.

Ordningene vil bli forvaltet av henholdsvis Kulturrådet og Lotteri- og stiftelsestilsynet, med søkeportal for begge ordninger i Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Les om mer om ordningen hos Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Les også

Musikkhjemmekontoret er en felles ressursside for musikkfeltet under koronapandemien. Nytt innhold legges til fortløpende. Si ifra om det er noe du savner!

Musikkhjemmekontoret er utviklet av Musikkontorene i Norge: Brak, STAR, ØKS, Tempo, Sørf, MØST og RYK. ⁣

Samarbeidspartnere: MIR (Musikkindustriens Næringsråd), øvrige organisasjoner og musikkbransje.

Musikkhjemmekontoret © 2020

Design og utvikling av Feed, typografi av Florian Karsten

musikkhjemmekontoret.no benytter seg av informasjonskapsler, les mer om vår bruk av cookies.