Kompensasjonsordningen for arrangører utvides

Kilde: Lotteri- og stiftelsestilsynet, Kulturrådet, Regjeringen

Sist oppdatert: 12. mai, 2020

Skrevet av Inni Mowinckel

Oppdatering 12. mai:
Kompensasjonsordningen for kulturarrangører justeres og forlenges til 15. juni.

Ordningene forvaltes fortsatt av henholdsvis Kulturrådet og Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Foreløpig er ikke søknadsfrister og retningslinjer for utvidelsen klare. Informasjon om søknadsfrister og retningslinjer legges ut på deres nettsider, og på denne siden straks de er klare.

Regjeringen melder at ordningen justeres, og at ytterligere 300 millioner kroner tilegnes arrangører for bortfall av deres billettinntekter. Totalt har det blitt satt av 600 millioner til kultursektoren. Hva justeringene består i er ennå ikke klart.

Regjeringen melder at erfaringene fra første søknadsrunde og dialog med kultursektoren er del av grunnlag for å bedre ordningene.

Om den første kompensasjonsordningen:

Ordningen som åpnet 14. april og hadde frist 21. april er nå stengt. Det ble gitt kompensasjon for netto tapte billettinntekter eller deltakeravgifter ved avlysning eller stenging av arrangementer, i tillegg til merutgifter ved utsettelser. Det kan være vanskelig å definere et arrangement som avlyst, stengt eller utsatt, da det er noe uklart i søknadsportalene. Er dette vanskelig? - Vårt beste tips; ta kontakt med ditt regionale musikkontor eller med Norske Konsertarrangører, hvis du er medlem der.

Søkere vil på forespørsel måtte dokumentere tap eller merutgifter som følge av at arrangementet avlyses, stenges eller utsettes. Tapte billettinntekter eller deltakeravgifter og merutgifter for arrangør må i den gjeldende perioden totalt ha utgjort minimum 25 000 kroner.

Arrangører hvor hoveddelen av inntektene (60% og over) består av offentlig tilskudd, vil ikke bli omfattet av ordningene.

Ordningene vil bli forvaltet av henholdsvis Kulturrådet og Lotteri- og stiftelsestilsynet, med søkeportal for begge ordninger i Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Les om mer om ordningen hos Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Denne saken vil bli oppdatert.

Les også

Musikkhjemmekontoret er en felles ressursside for musikkfeltet under koronapandemien. Nytt innhold legges til fortløpende. Si ifra om det er noe du savner!

Musikkhjemmekontoret er laget av Musikkontorene i Norge: Brak, STAR, ØKS, Tempo, Sørf, MØST og RYK. ⁣

Samarbeidspartnere: MIR (Musikkindustriens Næringsråd), øvrige organisasjoner og musikkbransje.

Musikkhjemmekontoret © 2020

Design og utvikling av Feed, typografi av Florian Karsten

musikkhjemmekontoret.no benytter seg av informasjonskapsler, les mer om vår bruk av cookies.