Kompensasjonsordningen for bedrifter avvikles fra 1. september

Kilde: Kompensasjonsordning.no

Sist oppdatert: 27. august, 2020

Skrevet av Inni Mowinckel

Oppdatering 25. august:

Regjeringen melder at kompensasjonsordningen for bedrifter avvikles fra 1. september. Les mer her.

Hvem gjelder kompensasjonsordningen for?

Skattepliktige bedrifter (altså ikke frivillige/ideelle) som har tapt omsetning sammenlignet med samme måned i fjor, vil kunne søke om kompensasjon fra staten. Formålet med ordningen er å hindre at ellers levedyktige bedrifter går konkurs som følge av virusutbruddet og smittevernstiltakene.

Du kan trykke deg gjennom denne veilederen for å sjekke om du kan søke kompensasjon.

17. juni: Nye regler for sesongbaserte bedrifter. For å benytte sesongmodellen, må mer enn 50 prosent av foretakets omsetning stamme fra sesongbasert virksomhet eller umiddelbart tilknyttet virksomhet. Minst 80 prosent av omsetningen må være innenfor en sammenhengende seks måneders periode forrige år. Les mer her.

Hva kan jeg få kompensasjon for?

Kompensasjonen vil gjelde faste utgifter til leie av lokale, utgifter til lys og varme, renovasjon, vann og avløp, leie av maskiner og inventar, rådgivningstjenester som regnskap, forsikring og avgifter på transportmidler, kontingenter og forsikringspremier. Regjeringen har foreslått å videreføre kompensasjonsordningen til ut august og å innføre en lønnskompensasjon på inntil 15.000 kroner for bedrifter som henter tilbake ansatte som har blitt permittert.

Hvor mye kan jeg få?

Du kan regne ut gjennom denne nettsiden.

Regjeringen justerte ordningen 28. april, og egenandelen på kr 10 000 ble halvert. I juni er denne fjernet helt.

Terskelen for utbetaling er på 5000 kroner. Om du beregner et kompensasjonsbeløp under denne grensen, betales det ikke ut. Bedrifter som er pålagt å stenge av staten, mottar mer enn andre.

Trykk her for å sjekke om du kan få kompensasjon, og så bli ført videre til søknadsordningen.

Du må ha mulighet for å logge inn på altinn på vegne av bedriften for å kunne søke.

Søknadsfrist

For månedene mars, april og mai er søknadsfristen 30. juni. For månedene juni, juli og august er søknadsfristen 31. oktober.

Hvor finner jeg mer informasjon?

Portalen for ordningen er på kompensasjonsordning.no.

Les også

Musikkhjemmekontoret er en felles ressursside for musikkfeltet under koronapandemien. Nytt innhold legges til fortløpende. Si ifra om det er noe du savner!

Musikkhjemmekontoret er utviklet av Musikkontorene i Norge: Brak, STAR, ØKS, Tempo, Sørf, MØST og RYK. ⁣

Samarbeidspartnere: MIR (Musikkindustriens Næringsråd), øvrige organisasjoner og musikkbransje.

Musikkhjemmekontoret © 2020

Design og utvikling av Feed, typografi av Florian Karsten

musikkhjemmekontoret.no benytter seg av informasjonskapsler, les mer om vår bruk av cookies.