Nav for frilansere

Sist oppdatert: 3. juni, 2020

Skrevet av Inni Mowinckel

Som frilanser kan du velge å enten benytte deg av dagpenger, eller midlertidig inntektssikring. Du kan ikke bruke begge. Mange omtaler seg selv som frilanser, men er i Navs øyne selvstendig næringsdrivende. Les om forskjellen på frilanser og selvstendig næringsdrivende før du fortsetter.

Det er vanskelig å forutsi hvilken ordning du bør velge. Du kan ikke søke om dagpenger tilbake i tid, så dersom du har inntektstap fra flere uker tilbake, bør du kanskje søke om kompensasjon. Her er Navs oversikt der de sammenligner ordningene.

Midlertidig inntektssikring - kompensasjon av tapte inntekter

Her finner du Navs samleside for frilansere og selvstendig næringsdrivende.

NAV sikrer deg inntekt på 80% av gjennomsnittsinntekten din i 2019. Du må minst ha hatt årlig inntekt på kr 74 894 kr tidligere år, og maksgrensen for kompensasjonen er på ca 600 000 kr årlig. Som frilanser må du sjekke om oppdragene dine er registrert som “Frilanser, oppdragstaker, honorar”. Dette sjekker du på skatteetatens sider.

Les mer om kompensasjonsordningen her

Tiltaket slår inn den 17. dagen med inntektstap. De 16 dagene før starter tidligst 16. mars. Dette betyr at dagene man tidligst kan få kompensasjon for begynner å løpe 1. april. (Nav opplyser på sine sider om litt ulike datoer, bare følg veilederen).

Betalingen vil utbetales etterskuddsvis, måned for måned. Du kan med andre ord søke om kompensasjon for april i begynnelsen av mai. Har du inntektstap i mai, kan du søke for dette i begynnelsen av juni.

Nav åpnet opp for søknader 4. mai. Gå til denne siden for å søke. Du må søke innen utgangen av måneden etter den du søker erstatning for - skal du søke for april, må du søke innen utgangen av mai. OBS: akkurat denne fristen er utsatt til 3. juni. Det betyr også at det ikke vil være mulig å sende inn søknad om kompensasjon for tapt inntekt i mai før 4. juni.

Saksbehandling og utbetaling skjer fortløpende.

Kombinert inntekt

Dersom du både er frilanser og ansatt, vil inntekten trekkes fra den øvre inntektsgrensen på rundt 600 000 før de regner ut kompensasjonen. Om du er permittert fra din stilling som ansatt (minst 40%), må du huske å registrere deg som arbeidsledig så tidlig som mulig for å få dagpenger for denne andelen.

Les Nav sin oversikt side over kombinasjonsinntekt her.

Dagpenger

Frilansere kan ha rett på dagpenger, men du kan ikke motta både midlertidig inntektssikring og dagpenger med mindre du har kombinert inntekt (se over). Som frilanser - og kun frilanser - må du velge enten dagpenger eller midlertidig inntektssikring.

Dersom du vil søke om dagpenger bør du gjøre det så fort som mulig. Dagen du registrerer deg, gjelder som første dag du kan få utbetalt dagpenger.

Dersom du trenger penger raskt, kan du søke om forskudd på dagpenger. For å få forskudd må du:

  • Ha søkt om dagpenger
  • Fylle grunnleggende krav for rett til dagpenger
  • Søke om forskudd

Du må huske å sende meldekort. Les mer om forskudd på dagpenger her.

Omsorgspenger

Nå som barnehager og skoler er stengt, kan du søke om omsorgspenger. Dette gjelder fra den 4. dagen du er hjemme fra jobb. Du trenger ikke å legge ved legeerklæring eller dokumentasjon på inntekt.

Hvis du kan ha hjemmekontor, kan du velge å søke på ulike grunnlag:

  • hele dager med fravær fra jobb, og / eller
  • dager hvor du bare har delvis fravær fra jobb

Les mer her om hvordan du går frem for å søke utbetaling av omsorgspenger.

Dersom du benytter deg av den midlertidige inntektssikringen beskrevet over, kan du ikke motta omsorgspenger i tillegg.

Sykepenger

Du kan få sykepenger fra og med 4. dag når fraværet skyldes koronaviruset. Dette gjelder hvis du er smittet, mistenkt smittet eller i pålagt karantene. Pasienter med luftveisinfeksjon faller inn under kategorien antatt smittet av koronavirus. Du kan skrive egenmelding for sykefravær tilbake i tid, og tidligst fra 1. mars.

Sykefraværet de første 16 dagene kan du bekrefte ved elektronisk egenmelding til NAV. Du får en melding når perioden er over. Da kan du fylle ut digital søknad om sykepenger på nav.no. Fra og med 17. dag må du levere sykmelding.

Sykepengene utgjør 80 prosent av sykepengegrunnlaget (forenklet: inntekt). Ordningen gjelder fra 16. mars. Hvis sykefraværet ditt startet før 16. mars, er første utbetalingsdag fra NAV likevel 16. mars.

Du kan ikke bruke egenmeldingen dersom du holder deg hjemme, uten å ha blitt pålagt av myndighetene å være i karantene.

Her kan du søke om sykepenger som frilanser

Les også

Musikkhjemmekontoret er en felles ressursside for musikkfeltet under koronapandemien. Nytt innhold legges til fortløpende. Si ifra om det er noe du savner!

Musikkhjemmekontoret er utviklet av Musikkontorene i Norge: Brak, STAR, ØKS, Tempo, Sørf, MØST og RYK. ⁣

Samarbeidspartnere: MIR (Musikkindustriens Næringsråd), øvrige organisasjoner og musikkbransje.

Musikkhjemmekontoret © 2020

Design og utvikling av Feed, typografi av Florian Karsten

musikkhjemmekontoret.no benytter seg av informasjonskapsler, les mer om vår bruk av cookies.