Nye støtteordninger og endringer i tilskudd ved koronakrisen

Sist oppdatert: 27. april, 2020

Skrevet av Ingrid

Nye tilskuddsordninger

GramArt

GramArts fond deler ut krisestipend på kr. 2,5 millioner til norske artister og musikere som er rammet av koronasituasjonen.

Hva kan det søkes om?
Det kan søkes om stipend opp til 25 000 kroner og stipendet skal som utgangspunkt være med på å dekke tapt inntekt frem til 31. august 2020

Hvem kan søke?
Stipendet er fortsatt forbeholdt profesjonelle, yrkesaktive populærartister og musikere som har musikk som sin hovednæring. Stipender kan tildeles artister og musikere som hovedsakelig har sitt virke i Norge og som har et norsk organisasjonsnummer.

Frist er 5. mai. Les mer her: GramArts fond krisestipend

Fritt Ord

Fritt ord øker med 40 millioner kroner til digital formidling og spesielt utsatte frie aktører, mindre organisasjoner, små og mellomstore institusjoner og produksjonsselskaper innen Fritt Ords områder.

Søknader kan for eksempel dreie seg om:

 • Digital formidling av kunst, kultur, kunnskap og samfunnsdebatt fra frilansere, grupper, institusjoner, organisasjoner m m.
 • Prosjektstøtte til spesielt utsatte frie aktører, mindre organisasjoner, små og mellomstore institusjoner og produksjonsselskaper innen Fritt Ords områder.
 • Andre typer prosjekter og initiativer med spesiell relevans for formidlingssituasjonen utover i 2020.

Neste søknadsfrist er 30. april. Les hele saken her.


Kulturrådet

 • 30 millioner av Kulturrådets midler settes inn i en egen tilskuddsordning for kunst- og kulturprosjekter som tilpasses korona-pandemien. Formell søknadsportal er klar: Ekstraordinær utlysning i forbindelse med koronakrisen.
 • Kulturrådet krever ikke tilbake midler som allerede er brukt til å planlegge arrangementer som nå blir avlyst som følge av koronaviruset. Ingen tilbakekreving
 • Kulturrådet vil utvise romslighet med tanke på endrede og eventuelle nedskalerte planer som følge av avlysninger. Husk å ta vare på avtaler, intensjonsavtaler og lignende som gjelder de avlyste tiltakene, så de kan legges ved rapporten.

Frist er 5. mai Les mer her: Spørsmål og svar om Kulturrådets tilskudd som følge av koronakrisen


Den Kulturelle Skolesekken

Samtlige fylkeskommuner er blitt enige om å utbetale honorar til utøvere i Den kulturelle skolesekken som har fått oppdragene avlyst på grunn av koronapandemien.

Kulturtanken vil ikke kreve tilbake statlige DKS-midler for inneværende skoleår. Det vil si til og med juni, og ikke kun mars og april som først ble bestemt.

Etter tilbakemeldinger fra DKS-utøvere og samarbeid med fylkeskommuner og Kulturdepartementet har Kulturtanken nå åpnet for at kommuner og fylkeskommuner står fritt til å gjøre egne vurderinger rundt inngåtte avtaler.

Les mer her: Godtar utbetaling av honorar for avlyste DKS-oppdrag ut skoleåret


Kulturrom

Kulturrom avsetter 7 millioner kroner til prøveordninger og midlertidige ordninger i forbindelse med koronakrisen:
Midlertidig kompensasjonsordning for øvingsanlegg med tapte leieinntekter


Music Norway

Music Norway endrer tilbakebetalingspraksis:

 • Utbetalte reisetilskudd til konserter, turnéer og forretningsmøter som blir avlyst som følge av utbruddet kreves ikke tilbakebetalt
 • Støtte til prosjekter som allerede er under planlegging og som må avlyses eller utsettes som følge av koronaviruset vil heller ikke kreves tilbakebetalt i perioden frem mot normalisering
 • Midler som er brukt til å planlegge arrangementer som besøksprogram ved festivaler som nå blir avlyst vil heller ikke kreves tilbake


Fond for Utøvende Kunstner (FFUK)

FFUK opprettet et ekstraordinært støttetiltak for å kompensere for slike tapte honorar som følge av koronakrisen. Søknadsfrist var 2. april kl. 09:30

Kriterier støttetiltak (FFUK):

 • Gjelder engasjementer som skulle ha funnet sted mellom 1. mars og 10. juni
 • Det kan søkes om inntil 3000 kr per avlyste engasjement og totalt 30.000 kr

Endringer i utbetaling/vilkår i FFUK:

 • Tidligere innvilgete garantier for konserter som er gjennomførte eller avlyste utbetale
 • Søknadsfrist for prosjektstøtte var 11. mars. Søknader som gjelder engasjement som vi nå vet er avlyst, blir behandlet som om de skulle gjennomføres
 • Søknader om reisestøtte, stipend og kursvirksomhet innkommet til fristen 11. mars blir ikke behandlet
  • Disse midlene brukes i stedet til en ny ordning kalt støttetiltak
 • Søknadene om støttetiltak (den nye ordningen) registreres nå og vil bli behandlet så snart som mulig etter påske
 • FFUKs prosjektstøttesøknader blir behandlet 22. april
  • Lister over tildelinger blir lagt ut på FFUK sine hjemmesider

Donasjoner til Fond for Utøvende Kunstnere (FFUK)

FFUK får sin inntekt fra en avgift for bruk av innspilt musikk som ikke har vern etter åndsverkloven. Denne avgiften betales av bl.a. utesteder, frisører, treningssentre og andre som bruker musikk i sine kundelokaler. Når disse må holde stengt som vi nå ser er tilfellet, vil fondets inntekter gå ned.

Det er nå mulig å donere penger til fondet: Donasjonsordning

 • Creos Vederlagsfond har donert 2 millioner kroner til Fond for Utøvende Kunstnere sitt ekstraordinære støttetiltak
 • Oslo-Filharmonien, som nylig vant Oslo bys kulturpris, har donert hele premiepotten på 100 000 kroner til FFUKs fond

Spotify matcher donasjonene til FFUK

Spotify har invitert Fond for utøvende kunstnere og andre musikkfond fra forskjellige land til et samarbeid. Spotify matcher gavene som doneres til FFUK gjennom deres Spotify-donasjonskonto.

Les mer her: Covid-19 Music Relief, Spotify


Regionale støtteordninger

Flere kommunale støtteordninger har utvidet sine retningslinjer og tilskuddsordninger. Sjekk med ditt lokale musikkontor for kontakt med ditt lokale musikkontor for oversikt over kommunale og regionale støtteordninger.

Vestland: Brak
Rogaland: STAR
Agder: Sørf
Viken, Vestfold og Telemark: ØKS
Oslo, Viken, Innlandet: MØST
Trøndelag, Møre og Romsdal: Tempo
Nordland, Troms og Finnmark: RYK / KOFOR

Ser du noe som mangler? Send en epost til hei@musikkontoret.no!

Les også

Musikkhjemmekontoret er en felles ressursside for musikkfeltet under koronapandemien. Nytt innhold legges til fortløpende. Si ifra om det er noe du savner!

Musikkhjemmekontoret er laget av Musikkontorene i Norge: Brak, STAR, ØKS, Tempo, Sørf, MØST og RYK. ⁣

Samarbeidspartnere: MIR (Musikkindustriens Næringsråd), øvrige organisasjoner og musikkbransje.

Musikkhjemmekontoret © 2020

Design og utvikling av Feed, typografi av Florian Karsten

musikkhjemmekontoret.no benytter seg av informasjonskapsler, les mer om vår bruk av cookies.