Nye støtteordninger og endringer i tilskudd ved koronakrisen

Sist oppdatert: 7. juli, 2020

Skrevet av Ingrid

I løpet av våren 2020 har det blitt opprettet mange nye tilskuddsordninger, blant annet GramArts fond for krisestipend, Fritt Ords tilskudd til digital formidling og Kulturrådets egen tilskuddsordning for koronakrisen. Selv om søknadsfristen er over for flere, opprettes det stadig nye ordninger. Vi oppdaterer også denne artikkelen fortløpende.

Ser du noe som mangler? Ta kontakt på hei@musikkontoret.no!

Statens Kunstnerstipend

Kulturrådet lyser ut 70 millioner kroner i stipender til kunstnere. Den midlertidige ordningen kommer som følge av koronakrisen. Målet med stipendet er å holde oppe kontinuiteten i kunstnerisk produksjon, sikre sysselsetting og bidra til etterspørsel av kunsten.

Søknadsfrist 5. august.

Les mer om den midlertidige stipendordningen på Kulturrådets nettsider.

Fond For Utøvende Kunstnere

Kulturdepartementet meldte 29. mai at Fond for utøvende kunstnere får tildelt 30 millioner kroner som skal brukes til støtte for profesjonelle utøvere. Støtteordningen er forankret i en egen forskrift vedtatt av Kulturdepartementet 1. juli.

Målet med forskriften er å etablere en midlertidig ordning for å opprettholde aktivitet og motvirke langtidsuvirksomhet blant utøvende kunstnere som har oppdrags- eller inntektsbortfall som følge av pålegg eller råd gitt av myndighetene i forbindelse med covid-19-utbruddet.

Les mer om støtteordningen på FFUKs nettsider.

Den Kulturelle Skolesekken

Samtlige fylkeskommuner er blitt enige om å utbetale honorar til utøvere i Den kulturelle skolesekken som har fått oppdragene avlyst på grunn av koronapandemien.

Kulturtanken vil ikke kreve tilbake statlige DKS-midler for inneværende skoleår. Det vil si til og med juni, og ikke kun mars og april som først ble bestemt.

Etter tilbakemeldinger fra DKS-utøvere og samarbeid med fylkeskommuner og Kulturdepartementet har Kulturtanken nå åpnet for at kommuner og fylkeskommuner står fritt til å gjøre egne vurderinger rundt inngåtte avtaler.

Les mer her: Godtar utbetaling av honorar for avlyste DKS-oppdrag ut skoleåret.

Kulturrom

Kulturrom avsetter 7 millioner kroner til prøveordninger og midlertidige ordninger i forbindelse med koronakrisen.

Les mer her: Midlertidig kompensasjonsordning for øvingsanlegg med tapte leieinntekter.

Music Norway

Music Norway endrer tilbakebetalingspraksis:

  • Utbetalte reisetilskudd til konserter, turnéer og forretningsmøter som blir avlyst som følge av utbruddet kreves ikke tilbakebetalt.
  • Støtte til prosjekter som allerede er under planlegging og som må avlyses eller utsettes som følge av koronaviruset vil heller ikke kreves tilbakebetalt i perioden frem mot normalisering.
  • Midler som er brukt til å planlegge arrangementer som besøksprogram ved festivaler som nå blir avlyst vil heller ikke kreves tilbake.

Les mer her: Music Norway endrer tilbakebetalingspraksis.

Regionale støtteordninger

Flere kommunale støtteordninger har utvidet sine retningslinjer og tilskuddsordninger. Sjekk med ditt lokale musikkontor for oversikt over kommunale og regionale støtteordninger.

Vestland: Brak
Rogaland: STAR
Agder: Sørf
Viken, Vestfold og Telemark: ØKS
Oslo, Viken, Innlandet: MØST
Trøndelag, Møre og Romsdal: Tempo
Nordland, Troms og Finnmark: RYK / KOFOR

Ser du noe som mangler? Ta kontakt på hei@musikkontoret.no!

Les også

Musikkhjemmekontoret er en felles ressursside for musikkfeltet under koronapandemien. Nytt innhold legges til fortløpende. Si ifra om det er noe du savner!

Musikkhjemmekontoret er utviklet av Musikkontorene i Norge: Brak, STAR, ØKS, Tempo, Sørf, MØST og RYK. ⁣

Samarbeidspartnere: MIR (Musikkindustriens Næringsråd), øvrige organisasjoner og musikkbransje.

Musikkhjemmekontoret © 2020

Design og utvikling av Feed, typografi av Florian Karsten

musikkhjemmekontoret.no benytter seg av informasjonskapsler, les mer om vår bruk av cookies.