Nav for selvstendig næringsdrivende

Sist oppdatert: 10. november, 2020

Skrevet av Inni Mowinckel

Midlertidig inntektssikring - kompensasjon av tapte inntekter

Her finner du Navs samleside for selvstendig næringsdrivende.

Den opprinnelige beskjeden var at Nav skulle beregne inntekt basert på 80% av gjennomsnittsinntekten din de siste tre årene. I mai 2020 meldte de at det skal beregnes fra 2019 for å forenkle saksgangen. Dersom bedriften din ikke hadde drift i 2019, tar de utgangspunkt i inntekt frem til 1. mars. Dersom du hadde uforholdsmessig lav inntekt i 2019, har det vært motstridende informasjon om du kan be om manuell gjennomgang eller ikke. Les mer om dette på Creo sine sider samt Norsk Jazzforum (oppdatert mai 2020).

Du må minst ha hatt årlig inntekt på kr 74 894 kr tidligere år, og maksgrensen for kompensasjonen er på ca 600 000 kr årlig. Du må ha et ENK, ANS eller DA som var registrert før 1. mars 2020 for å kunne søke.

Tiltaket slår inn den 17. dagen med inntektstap. De 16 dagene før starter tidligst 14. mars. Dette betyr at dagene man tidligst kan få kompensasjon for begynner å løpe 30. mars. Legg merke til at dette er datoen for inntektstap, ikke tapte oppdrag. Du må tenke på når du skulle fått utbetalt honorar, ikke når et oppdrag ble kansellert. Dersom du skulle spille konsert 20. mai, som ble kansellert 12. mars, må du altså vente til begynnelsen av juni for å rapportere dette.

Betalingen vil utbetales etterskuddsvis, måned for måned. Du kan med andre ord søke om kompensasjon for april i begynnelsen av mai. Har du inntektstap i mai, kan du søke for dette i begynnelsen av juni.

For å kunne søke om kompensasjon for tapt inntekt, må du ha tatt ut inntekt fra selskapet ditt tidligere. Hvis selskapet er registrert i 2019 eller tidligere, må du ha tatt ut inntekt i 2019. Hvis selskapet er registrert i 2020, må du ha tatt ut inntekt før 1. mars 2020.

Nav åpnet opp for søknader 4. mai. Gå til denne siden for å søke. Du må søke innen utgangen av måneden etter den du søker erstatning for - skal du søke for april, må du søke innen utgangen av mai.

Denne ordningen er foreløpig bare gjeldende ut 2020, i redusert versjon. Les mer hos Creo.

Saksbehandling og utbetaling skjer fortløpende.

Er du forvirret over søknadsordningen? Creo har laget en grundig gjennomgang.

Kombinert inntekt

Dersom du også er ansatt, vil inntekten trekkes fra den øvre inntektsgrensen på rundt 600 000 før de regner ut kompensasjonen. Om du er permittert fra din stilling som ansatt (minst 40%), må du huske å registrere deg som arbeidsledig så tidlig som mulig for å få dagpenger.

Dersom du også er frilanser (Hva er forskjellen på frilanser og selvstendig næringsdrivende?) må du velge å enten søke om dagpenger eller bruke den midlertidige inntektssikringen for denne andelen. Kontakt ditt lokale Nav-kontor for veiledning.

Se Nav sine sider om kombinert inntekt her.

Nødhjelp

Trenger du akutt økonomisk hjelp, kan du søke om sosialhjelp. Dette vil bare utbetales dersom du er “helt bunnskrapt”. Kontakt ditt lokale NAV-kontor for hjelp. Les om sosialhjelp.

Selvstendig næringsdrivende kan ikke søke om dagpenger, med mindre du har hatt inntekt som arbeidstaker de siste 36 månedene.

Kompensasjonsordning for bedrifter

Er du skattepliktig og har hatt betydelig omsetningsfall, kan det være du kan søke om kompensasjon fra staten. Les mer i denne saken.

Omsorgspenger

Dersom du har barn kan du søke om omsorgspenger nå når skolene og barnehagene er stengt. Dette gjelder fra den fjerde dagen du er hjemme fra jobb. Du trenger ikke å legge ved legeerklæring eller dokumentasjon på inntekt.

Hvis du kan ha hjemmekontor, kan du velge å søke på ulike grunnlag:

  • hele dager med fravær fra jobb, og / eller
  • dager hvor du bare har delvis fravær fra jobb

Les mer her om hvordan du går frem for å søke utbetaling av omsorgspenger.

Dersom du benytter deg av den midlertidige inntektssikringen beskrevet over, kan du ikke motta omsorgspenger i tillegg.

Sykepenger

Du kan få sykepenger fra og med fjerde dag når fraværet skyldes koronaviruset. Dette gjelder hvis du er smittet, mistenkt smittet eller i pålagt karantene. Pasienter med luftveisinfeksjon faller inn under kategorien antatt smittet av koronavirus. Du kan skrive egenmelding for sykefravær tilbake i tid, og tidligst fra 1. mars.

Sykefraværet de første 16 dagene kan du bekrefte ved elektronisk egenmelding til NAV. Du får en melding når perioden er over. Da kan du fylle ut digital søknad om sykepenger på nav.no. Fra og med 17. dag må du levere sykmelding.

Sykepengene utgjør 80 prosent av sykepengegrunnlaget (forenklet: inntekt). Ordningen gjelder fra 16. mars. Hvis sykefraværet ditt startet før 16. mars, er første utbetalingsdag fra NAV likevel 16. mars.

Du kan ikke bruke egenmeldingen hvis du:

  • er selvstendig næringsdrivende i en virksomhet som er stengt. Da skal du bruke inntektssikringen.
  • er hjemme med barn fordi barnehager og skoler er stengt, og du får ikke jobbet hjemmefra. Da skal du søke om omsorgspenger.
  • holder deg hjemme, men du er ikke blitt pålagt av myndighetene å være i karantene.

Her søker du om sykepenger som selvstendig næringsdrivende.

Les også

Musikkhjemmekontoret er en felles ressursside for musikkfeltet under koronapandemien. Nytt innhold legges til fortløpende. Si ifra om det er noe du savner!

Musikkhjemmekontoret er utviklet av Musikkontorene i Norge: Brak, STAR, ØKS, Tempo, Sørf, MØST og RYK. ⁣

Samarbeidspartnere: MIR (Musikkindustriens Næringsråd), øvrige organisasjoner og musikkbransje.

Musikkhjemmekontoret © 2020

Design og utvikling av Feed, typografi av Florian Karsten

musikkhjemmekontoret.no benytter seg av informasjonskapsler, les mer om vår bruk av cookies.