Smittevernveileder: Konserter og arrangementer

Kilde: Norske Konsertarrangører

Sist oppdatert: 25. juni, 2020

Skrevet av Ingrid

Norske Konsertarrangører har utarbeidet en veileder for gjennomføring av konserter og arrangementer under covid-19-utbruddet. Veilederen er utarbeidet etter mal fra Folkehelseinstituttet publisert 28. april 2020 og tilpasset konserter og arrangementer. Det vil alltid være en risiko for smitte og at det kan oppstå smittetilfeller selv om det er utøvd godt smittevern. Smitteforebyggende tiltak gjøres for å redusere risikoen. Denne veilederen skal gi innsikt i og råd om hvordan arrangementer kan organiseres samtidig som smittevern ivaretas på en forsvarlig måte.

Les hele veilederen her

De har også laget en fin plakat som det oppfordres til at lastes ned og distribueres til alle som skal delta i konserten eller arrangementet

Last ned plakat her

Sett deg inn hele veilederen før du skal gjennomføre en konsert eller arrangement: Smittevernveileder for konserter og arrangementer, Norske Konsertarrangører

Kort fortalt:
Arrangementer på offentlig sted

- 15. juni ble det åpnet for arrangementer opp til 200 personer hvor det kan holdes minst 1 meter avstand til personer som ikke er i samme husstand. Det vil ikke bli åpnet for arrangementer over 500 før 1.september.

Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangement på offentlig sted skal ikke regnes som en del av arrangementet.
Dette gjelder også for artist og crew. De skal heller ikke regnes som en del av arrangementet.

- Muligheten for å øke fra 200 og opp mot 500 (fra 1. september) vurderes månedlig.

Ansvar

Arrangør er selv ansvarlig for at drift skjer i samsvar med gjeldende lover og regelverk. Ledelsen er ansvarlig for å sikre en forsvarlig drift som tar hensyn til smittevern, og for å plassere ansvar for ulike oppgaver i forbindelse med smittevernrådene.

Ledelsen må sørge for nødvendig opplæring og informasjon til ansatte og publikum. Planer for smittevern må tilpasses lokale forhold etter råd gitt i denne veilederen. Ulike faser av pandemien og ulik smittespredning i landet vil kunne kreve ytterligere tilpassede tiltak.

Se eksempel på risikovurdering ved arrangement fra arrangøren Salt.

Smitteforebyggende tiltak

Det gjøres mange tiltak i alle deler av samfunnet som til sammen begrenser smittespredningen. Det er viktig å bruke tiltak som er tilpasset ulike situasjoner. De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er:

  • Syke personer skal holde seg hjemme
  • God hygiene
  • Redusert kontakt mellom personer


Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme, og dette er et generelt råd til hele befolkningen. Arrangøren har ikke et ansvar for at dette overholdes, men skal legge til rette for smitteforbyggende tiltak, nevnt i denne veilederen.

Hostehygiene og avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene, og spesielt det å unngå å ta seg i ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre kontaktsmitte. Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår.

Til tross for godt gjennomførte tiltak, kan likevel tilfeller av covid-19 og andre infeksjoner oppstå. Dersom smitteverntiltak som foreslått her er gjennomført, vil smittespredningen likevel bli begrenset. Tiltakene i denne veilederen er en beskrivelse av smitteverntiltak som kan bidra til å redusere smitterisiko til et minimum.

Sett deg inn hele veilederen før du skal gjennomføre en konsert eller arrangement: Smittevernveileder for konserter og arrangementer, Norske Konsertarrangører

Lenker og annen info:

Om viruset, sykdommen og utbruddet: www.fhi.no

Informasjonsmateriell fra Helsedirektoratet

Forskrift om smitteverntiltak

Råd og informasjon til risikogrupper

Informasjonsmateriell og plakater om covid-19 finnes på Helsedirektoratets nettsider

Se covid-19-forskriften og tilhørende beslutninger og veiledning

Koronavirus - Beslutninger og anbefalinger fra Helsedirektoratet

Informasjon om covid-19 og tiltak i arbeidslivet fra Arbeidstilsynet

Les også

Musikkhjemmekontoret er en felles ressursside for musikkfeltet under koronapandemien. Nytt innhold legges til fortløpende. Si ifra om det er noe du savner!

Musikkhjemmekontoret er utviklet av Musikkontorene i Norge: Brak, STAR, ØKS, Tempo, Sørf, MØST og RYK. ⁣

Samarbeidspartnere: MIR (Musikkindustriens Næringsråd), øvrige organisasjoner og musikkbransje.

Musikkhjemmekontoret © 2020

Design og utvikling av Feed, typografi av Florian Karsten

musikkhjemmekontoret.no benytter seg av informasjonskapsler, les mer om vår bruk av cookies.